Den skulpturelle hatten

Kan bæres, men det er hatten i seg selv
som er det bærende element.

 

Foto: Hege O'Wiidt

Monas skulpturelle masker underbygger, forvrenger, forskjønner og beskytter. Et samarbeid med Hege O’Wiidt.

Foto: Sandra Aslaksen

Foto: Sandra Aslaksen

Foto: Albin Brönmark

Foto: Kjersti Berg

Foto: Hege O'Wiidt

Foto: Hege O'Wiidt

Hatter i store format

Foto: Albin Brönmark

Mona Strand

 Hatter og hodebekledninger

Ikke alle hatter trenger hoder …